Trening preživljavanja u prirodi i permakulture

Permakultura je nauka koja se bavi uređivanjem prostora, prema principima koji funkcionišu u prirodi. Po tim principima će i Oaza biti izgrađena, pa će trening biti iskorišćen za detaljnije upoznavanje polaznika sa ambijentom u kom se obuke održavaju i u kom borave. Već do tada polaznici će imati informacije u vidu teksta i video materijala, kao i lično doživljenog kroz do tog momenta održane obuke. Kroz ovaj segment polaznici će boraviti nekoliko dana direktno u prirodi, gde će se, prema posebno osmišljenoj metodologiji, upoznati sa zapostavljenim principima na kojima priroda funkcioniše (npr. šta je sve jestivo, šta je lekovito, kako se snaći u prirodi, kako izgraditi prirodno sklonište i slične tehnike preživljavanja, koje će ojačati, tj. reanimirati vezu sa prirodom i njenom snagom). Dodatno, segment će sadržati i edukativni deo, koji će prikazati lanac uzroka i posledica ljudskog uticaja na prirodu, kako bi ta svesnost postala sastavni deo budućih aktivnosti tima. Istovremeno, time se postiže učenje korisnih principa funkcionisanja prirode, koji se mogu primeniti u svakodnevnom životu. Sve zajedno će omogućiti polaznicima da ambijent oaze dožive potpunije i da buduće planove koje budu kreirali, usaglase upravo sa principima funkcionisanja u prirodi.

U okviru ovog treninga će se održati i edukativne radionice o uticaju ishrane. Svrha jeste da se predstavi kompleksan set informacija o tome kako ishrana utiče na svakog pojedinca i na njegovo funkcionisanje u svakodnevnom životu i kako ishranom možemo blokirati ili unaprediti ostvarenje sopstvenih mogućnosti u punom obimu. Pri tom se ne misli na predstavljanje informacija čisto teorijski, već slikovito i metodologijom koja praktično, na licu mesta, prikazuje kako i šta se stvarno dešava unosom hrane određenog sastava i kvaliteta.

Metodologija za ovaj segment treninga, ali i za kompletni, se još uvek u ovom trenutku dopunjuje. Zbog boljeg nagoveštaja značaja ovog dela treninga, navešćemo primer osobe koja je jedan od simbola uspeha u svetu. Novak Đoković je počeo da postiže vrhunske rezultate promenom režima ishrane i lično je govorio o delovima tog režima. Npr. o tome kako koristi određene namirnice koje u roku od 15 minuta daju potrebnu energiju. Pri tom se ne misli samo na fizičku snagu, već i na koncentraciju, fokus, mentalnu snagu.

Takođe, ovaj segment ima za cilj da detaljno prikaže ono što je još uvek nedovoljno naglašeno – kako na pojedinca utiče veganska, vegetarijanska i ubočijena ishrana, koja sadrži meso. Naravno, ne sa ciljem nametanja, već sa ciljem razjašnjavanja detalja, nakon čega osoba sama bira svoj put po tom pitanju. Ovim delom treninga se želi postići da se predoče mogućnosti i ograničenja i sa ovog aspekta, u svrhu toga da članovi budućeg tima i sa ovog aspekta izaberu ono što je najbolje za njihov prvenstveno ličan razvoj, a onda i za tim.

Poslednji segment ovog treninga je namenjen predstavljanju naučnih činjenica, dokazanih eksperimentalnim putem, o uticaju koji ljudi imaju jedni na druge. Najbolji primer naučno dokazanog uticaja koji imamo međusobno jedni na druge, jeste delo japanskog naučnika Masaru Imoto-a, koji je dokazao uticaj ljudske psihe na strukturu vode i napravio paralelu da isto tako utičemo i na druge ljude, svesno ili nesvesno, imajući u vidu da najveći deo našeg tela čini voda. Kroz ovaj segment, namera je da se prepozna negativnost kojom smo okruženi, u pogledu ljudi i da polako, koristeći do tog momenta naučene metode rada na sebi, kreiramo okruženje koje nam najviše odgovara i koje će nam biti podrška za sopstveno ostvarenje.

Trajanje treninga – dva modula po osam dana.

Carpe Diem – socijalno preduzeće