Suočenje sa sopstvenim kočnicama i prepoznavanje sopstvenih potencijala

Trening se sastoji od kombinacije više različitih treninga i alata – koučing, kliring, psihoanaliza, komunikacione veštine, profesionalna orijentacija. Tom kombinacijom postiže se više rezultata:

  • Polaznici prepoznaju obrasce svog delovanja – prepoznaju na koji način donose odluke, kako doprinose negativnim dešavanjima, kako i čime sebe blokiraju da se ostvare u najboljem svetlu
  • Polaznici dobijaju alate da se oslobode prepoznatih negativnih obrazaca
  • Polaznici su osposobljeni da u svakom trenutku iskomuniciraju svoje stvarne potrebe i emocije (zvaničan stav psihologije jeste da je najvažniji uzrok svih problema koji postoje, nemogućnost da se iskomunicira o emociji ili blokadi koja je prisutna u određenoj situaciji)
  • Polaznici prepoznaju afinitete na koje nisu obraćali dovoljno pažnje i saživljavaju se sa njima – dobijaju podršku za ostvarenje tih afiniteta
  • Polaznici razvijaju veštine da sve što rade na sebi, sutra mogu da iskoriste u radu sa drugim ljudima, kojima je to takođe potrebno, a ujedno, sa tim veštinama dobijaju mnogo jaču poziciju u svim aspektima života, kada samostalno i kao deo formiranog tima oaze, budu radili na aktivnostima u sklopu ovog programa i van njega.

Trening bi se realizovao u trajanju od 12 dana, podeljeno po modulima sa manjim brojem dana.

Carpe Diem – socijalno preduzeće