Projektno razmišljanje – razvijanje i upravljanje projektima

Trening je namenjen sticanju veština koje omogućavaju da se sagleda struktura svakog problema, a zatim da se pristupi razvijanju plana za njegovo rešavanje. Nakon toga sledi direktno učešće u procesu realizacije i kroz to, učenje kako upravljati projektnim ciklusima.
Pre početka treninga, u zavisnosti od lokacije gde će kompleks biti izgrađen, biće izabran određen problem karakterističan za taj okrug, a koji će biti targetiran tokom treninga. To znači da će već tokom treninga kao rezultat nastati prvi predlog za određenu promenu u okruženju. Nakon treninga, tokom perioda pauziranja između dva treninga, tim će imati zadatak da doradi prvi predlog i napravi konačnu verziju projekta, koji može odmah da se implementira.

Ako bi se u 2018-oj godini izgradilo dva kompleksa, onda bi trening bio realizovan u dva okruga i kao rezultat samo ovog treninga, bi imali dve kvalitetne ideje da se napravi određena promena. S obzirom da su problemi pojedinačnih okruga manje više slični, bile bi izabrane dve različite teme na kojima bi se radilo, pa bi gotovi projekti, uz određena prilagođavanja pojedinačnim okruzima, mogli da se realizuju svaki u svakom okrugu, što će posebno biti od značaja kada se u kasnijim godinama formira više oaza i kada ukupan broj takvih projekata bude izražen u deseticama, pa i stotinama.

Nakon sticanja ovih veština, članovi tima će biti spremni da uđu u koštac sa bilo kakvim izazovom. Ipak, te veštine imaju najviše primenu u civilnom sektoru, za rešavanje opštih pitanja, ne tržišnih pitanja.
20 osoba je solidan broj za jedan tim. Sa dobrom organizacijom i motivacijom, mogu da se upuste u stvaranje doprinosa na širem području, a pomenutom multiplikacijom (svaki projekat u svakom okrugu), lančano bi ubrzali proces stvaranja promena u više okruga.

Trajanje treninga – 10 dana zajedničkog rada u sklopu kompleksa, plus vreme do sledećeg treninga, kada će polaznici raditi od kuće.

Carpe Diem – socijalno preduzeće