Principi i prednosti internet prodavnice

Internet prodavnica svoj razvoj zasniva na inovativnom pristupu, koji će obezbediti značajnu konkurentsku prednost, a ogleda se u sledećem:

  • Postojanje “crne liste” za proizvođače koji prodaju proizvode lošeg kvaliteta – posebno će biti označeni proizvodi za koje su kupci uputili veći broj žalbi na kvalitet. Dodatno, posebna sekcija na sajtu će prikazivati listu proizvođača koji stoje iza takvih proizvoda. Sve firme su pozvane da svoj asortiman uvrste u asortiman on-line prodavnice, ali svaka firma će biti upozorena da ako oglasi nekvalitetan proizvod – to će se utvrditi kroz iskustva kupaca, što će biti praćeno sankcijom u vidu oglašavanja na crnoj listi. Na taj način će kupci biti zaštićeniji od nekvalitetnih proizvoda, sa dva aspekta. Prvi se odnosi na to da će firme dobro razmisliti koje proizvode da postave, a drugi se odnosi na to da će kupci imati selektovan izbor ponuđača i svojim iskustvima će modifikovati i odstraniti one koji ne zadovoljavaju kriterijume potrošača, što će prodavnicu proizvesti u mesto sigurne kupovine.
  • Internet prodavnica će imati ugovornu obavezu prema svakom kupcu, da profitom raspolaže na način koji je u skladu sa karakterom celokupne organizacije. Drugim rečima, obavezuje se da će 100% profita usmeriti u društveno korisne aktivnosti, u čijoj realizaciji učestvuju sami kupci i opšta javnost i koje će ostvariti rezultate upravo u njihovu korist. Na taj način se razvija i održava poverenje između privrednog subjekta, što internet prodavnica jeste, i samih kupaca, a to poverenje je u današnjici jako poljuljano, ako se uopšte može govoriti da postoji.
  • Sveukupan pristup obezbediće interakciju sa većim brojem potencijalnih kupaca, što će dovesti i do kvalitetnih preporuka za unapređenje celokupnog koncepta prodavnice. Veliki broj potencijalnih kupaca i interakcija sa njima, obezbediće pravovoremeno osluškivanje njihovih potreba i reakciju na iste, znatno brže i ekonomičnije, u odnosu na konkurenciju.

Carpe Diem – socijalno preduzeće