Pametan sistem poljoprivrede

Pametan sistem je izum „zapadnog sveta“, koji sadrži kompletan kompjuterski program i infrastrukturu za uzgoj hrane za godišnju ishranu 150 ljudi, na površini od jednog hektara. Sadrži sistem za navodnjavanje, sistem samostalnog napajanja kompjuterske tehnike, sistem praćenja rasta i automatskog tretiranja biljaka. Naravno, postoji mogućnost da je zapadni svet programirao sistem da se hrana proizvodi po GMO recepturi, ali kupovina takvog sistema za potrebe kompleksa, biće uslovljena prilagođavanjem sistema našim uslovima.

Pametan sistem je smešten u tzv. kontejner, koji se raspakiva i prilagođava terenu.

Proizvedena hrana na ovaj način će od početka druge godine funkcionisanja kompleksa, obezbediti hranu za stanovnike, kao i za sve posetioce, uključujući učesnike obrazovnog programa. Dodatno, višak hrane proizveden na ovaj način, može biti iskorišćen za prodaju lokalnom stanovništvu, ali i za pomoć narodnim kuhinjama, što bi osnažilo komponentu društvene odgovornosti samog kompleksa.

Carpe Diem – socijalno preduzeće