Oslobođenje

Zvanična statistika je takva kakva jeste. Mnogo toga ne štima, to stoji. I po pitanju smrtnosti, kriminala, otuđenosti, gubitka pravih vrednosti… dugačka je lista. Sa aspekta brojčanih podataka, može se slobodno reći da nas generalno više ne dotiče, navikli smo, ništa novo. Ipak… kad ta ista statistika počne da se povećava, na račun ljudi koji čine našu svakodnevnicu, onda se menja padež. Tada možemo, i uglavnom  ćemo to uraditi, kriviti sve druge, koji uzgred rečeno, možda i nose deo krivice, naročito jer su zauzeli istovetni, „oguglao“ stav. Međutim možemo i još nešto, što ćemo vrlo verovatno izbegavati neko vreme, do trenutka kada budemo pritisnuti uza zid i primorani, da prihvatimo odgovornost i činjenicu da svojim postupcima dajemo na snazi dešavanjima oko nas.

Kako smo do sada doprinosili ovakvim okolnostima kakve jesu, to je druga tema, takođe veoma kompleksna. U ovom trenutku je jako bitnije sagledati kako svojim postupcima nadalje možemo doprineti neutralisanju i preobraćenju trenutnih okolnosti. Drugim rečima, postavlja se ono čuveno pitanje: „Šta ja, kao sitna riba, pojedinac, mogu da uradim? Kako na bilo šta mogu da utičem?“ Odgovor će se javiti, znam da hoće, ali pre toga, da bi uopšte mogli da se upustimo u dublje traženje i prepoznavanje odgovora, moramo da se oslobodimo onoga što nas ograničava, sputava. Modernog ropstva! Jer nažalost, drago mi je da ima izuzetaka, ali sve ih je manje… uglavnom nam se današnji život i rad svodi na rad za troškove i to one osnovne – struja, voda, grejanje, stan, hrana. Toliko su nas pritisli, da gotovo da nemamo prostora za druge stvari, pa su naši stvarni potencijali ostali po strani, kao i sve ono za šta znamo da bez toga nismo potpuni, za šta znamo da bismo time dali najbolje od sebe i sebi i zajednici oko nas!

Ovaj segment je upravo posvećen tome. Predstavljanju mogućnosti i razvijanju inicijative da obezbedimo sebi temelj, izvor ispunjenja onih potreba koji su osnova života, koji su nam prirodno dati, i najvažnije, besplatno, ne tražeći ništa za uzvrat, sem da iskoristimo taj dar da se posvetimo, upravo onome u čemu smo najbolji, za šta smo takoreći rođeni!  U okviru segmenta „OSLOBOĐENJE“ predstavljamo primere i iskustva koja su nas podstakli da razmišljamo u ovom smeru i za koje imamo nameru da ih, zajedno sa vama, primenimo kroz realizaciju aktivnosti celokupne inicijative „Carpe Diem“.

Carpe Diem – socijalno preduzeće