Odnos prema članovima tokom i nakon obuke

Od početka funkcionisanja preduzeća, sprovodiće se principi odnosa prema angažovanima kao pokretačkoj snazi programa. Formiranjem Tima, nakon seta obuka, ovakav pristup će naročito dobiti na značaju.

U toku konkursa za izbor polaznika za obuke, svaki kandidat koji uđe u uži izbor proći će test profesionalne orijentacije. Tako će se u startu znati ko i u kojoj meri poseduje afinitete prema temama koje će se obrađivati. Tokom realizacije obuka, evaluacijom pojedinačnih treninga i određenim testovima, pratiće se u kojoj su meri savladali određene teme.

Najbitnije je da, iako su različiti afiniteti, po okrugu se dobija 20 ljudi koji su upoznati sa više veoma važnih oblasti delovanja. Logično je da oni sa afinitetom prema odabranom segmentu, budu i vođe budućeg delovanja, ali nije obavezno. Proceniće se kada za to dođe vreme.

Polaznici će biti plaćeni za svaki dan treninga, a ujedno će im biti obezbeđeni i putni troškovi iz mesta stanovanja u mesto gde će kompleks biti izgrađen. Na taj način će moći da se posvete treningu u punom obimu i da ne razmišljaju o propuštenim poslovima kući. Dodatno, time se omogućava da se na konkurs jave osobe iz svake socijalne kategorije, tj. sprečava se da zbog obaveze plaćanja edukacije, na konkurs se ne prijave osobe koje imaju potencijal, a nemaju dovoljnu platežnu moć.

Konkurs će, ako se uslovi ispune, biti objavljen u julu 2018. godine.
Tokom trajanja konkursa, svi potencijalni kandidati će biti informisani o obavezi potpisivanja ugovora na pet godina, koji stupa na snagu nakon završenih obuka. Ugovori obavezuju rukovodstvo organizacije da ispuni uslove za pohađanje obuka, za svakog polaznika, a polaznike obavezuje da nakon završetka obuka narednih pet godina budu u radnom odnosu u organizaciji. Obuke koje polaznici prolaze imaju težinu i tržišnu cenu koja nije zanemarljiva, a sve se radi zbog ostvarenja dugoročnog rezultata. Ovim ugovorom se obezbeđuje primena stečenih veština za potrebe programa “Rešenje postoji”. Ugovorom se garantuje da polaznik ima pravo da raskine ugovor, ukoliko rukovodstvo ne obezbedi uslove za ispunjenje radnog odnosa – obim posla, radnu poziciju i novčanu zaradu za izvršen posao.

Svršeni polaznik obuka može obavljati radnu dužnost u toku trajanja ugovora, u matičnom mestu stanovanja, pri čemu će koristeći mogućnosti internet tehnologije biti u kontaktu sa ostalim članovima tima, a ako se ukažu uslovi da to bude u sklopu kompleksa, u toku narednih godina, imaće pravo izbora.

Aneksima ugovora će biti definisane mogućnosti za dalju saradnju sa organizacijom, nakon isteka pete godine ugovora, kroz moguće pokretanje sopstvene firme ili na neki drugi način, shodno mogućnostima koje se otvore postizanjem ciljeva programa.

Carpe Diem – socijalno preduzeće