Mogućnosti uključenja

Ukoliko vam koncept deluje kao nešto što možete i želite podržati ili biti deo toga, molimo vas da razmotrite sledeće mogućnosti – dostupne u ovom trenutku i najave onih o kojima će se tek predstaviti detalji:

  1. Kontaktom sa nama i praćenjem FB stranice, budite u toku sa novinama u realizaciji aktivnosti, novim informacijama na sajtu i sa koracima koji su u toku, kao i onim koracima koji će se tek realizovati.
  2. Popunjavanjem upitnika o vašem mišljenu ukratko o konceptu i o internet prodavnici koja je u pripremi, značajno ćete nam pomoći da izvršimo potrebna prilagođavanja i dodatno usmerimo naš rad ka ostvarenju onoga što se prepoznaje kao prioritet.
  3. Nakon formiranja internet prodavnice, svaka kupovina nije klasična kupovina, već direktan doprinos ostvarenju ciljeva. To znači da vaš status nadilazi status uobičajenog potrošača i postajete jedan od kreatora i realizatora programa, sa jasnim uvidom u vaš doprinos – imaćete dostupnu statistiku koliko je ukupna kupovina doprinela cilju.
  4. Do početka rada internet prodavnice, biće formiran nadzorni odbor. Plan je da to budu ličnosti javne scene. Nakon toga, biće objavljen poziv za proširenje sastava nadzornog odbora, članovima iz javnosti, po proceduri koja će naknadno biti predočena. To za vas ujedno znači i mogućnost da zajedno sa preostalim članovima pratite realizaciju aktivnosti i da li se principi na koje smo se obavezali poštuju.
  5. Povremeno će biti objavljivani i pozivi za nove ideje, u oblastima koje organizacija trenutno pokriva i kojima će se tek baviti. Pozivi znače i određena sredstva i poslovni angažman. 

Nadajmo se da ćemo pokrenuti zajedničke poduhvate. Resurse imamo; jasne poruke okolnosti da su ovakve aktivnosti potrebne – takođe imamo; volju – reklo bi se da je i dalje imamo. Jedino što nemamo jeste argumentovano opravdanje da odstupimo od nečega što nam se nameće kao logičko, neophodno i u krajnjoj instanci neizbežno rešenje, a usuđujemo se da verujemo da je predstavljen set aktivnosti jedno od tih rešenja!

Carpe Diem – socijalno preduzeće