Materijal koji će pokrenuti novu tehnološku revoluciju

Reč je o grafenu, dvodimenzionoj ugljeničnoj strukturi debljine jednog atoma koja je i najtanji i najjači poznati materijal. Grafen pomešan sa plastikom, omogućio bi da se izrade lagani i superjaki kompozitni materijali za sledeću generaciju satelita, aviona, automobila, mobitela itd. Više o grafenu možete pročitati na wikipediji ili jednostavno pogledati ovaj zanimljivi video.

Označite vaš utisak:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*