Komponenta edukacija: Timski rad

Kroz treninge ovog tipa, polaznici će zapravo započeti realizaciju aktivnosti za potrebe realizacije srednjoročnih i dugoročnih ciljeva programa. Kroz učenje, direktno će raditi na konkretnim zadacima. Dodatno, kroz treninge će paralelno teći proces gradnje tima i plana njihovog zajedničkog delovanja u pravcu ostvarenja dugoročnih ciljeva.

Treninzi/radionice u okviru ove komponente su sledeći:

Kroz treninge zajedničkog rada, biće u određenim fazama sprovedene i kraće obuke javnog zagovaranja i poslovnog pregovaranja.

Carpe Diem – socijalno preduzeće