Komponenta edukacija: Rad na sebi

Imajući u vidu u kakvoj smo sredini odrastali i kakvom smo sistemu edukovanja bili izloženi, naročito poslednjih više od 20 godina, današnje sveukupno stanje pokazuje više negativne nego pozitivne posledice. Još od malih nogu su nam usađivali u glavu obrasce ponašanja da sledimo starije i slušamo šta nam se kaže, ne ukazujući pri tom na koji način da filtriramo sve informacije i ono najbitnije, da slušamo sebe pri donošenju odluka. Drugim rečima, još od malih nogu su drugi odlučivali za nas. Naravno, misli se generalno. Izuzeci postoje, ali u manjini. Na taj način je većina nas diskonektovana od onoga što smo mogli i možemo postati, od onoga u čemu možemo biti najbolji i najkorisniji za sebe i društvo.

Uvreženo je mišljenje da je za „matore“ kasno da se menjaju i to prihvataju čak i oni u svojim dvadesetim godinama. „Ušao si u sistem i nema izlaska, sad plivaj“ – poznata je floskula. Sve više ljudi postaje svesno da nam je izbor na različite načine bio nametnut, pa je negde usput nastala greška u nama. A da postoji greška, više nego dovoljna potvrda je haotično okruženje, jer da je većina svesna svojih potencijala i radi na ostvarenju istih, ne bi bilo potrebe ni za ovim ni za sličnim projektima. Zato je potrebno ponovo obnoviti vezu za sobom, koja je prekinuta, težiti vraćanju slušanja i sebe, ne samo drugih, i sa tog stanovišta dalje se nadograđivati. Nije lak proces, ali je itekako potreban, jer upravo ljudi koji rade ono u čemu su najbolji, za šta su rođeni ili imaju najviše afiniteta, koji to neće shvatati kao posao već način života i na neki način ličnu misiju, su oni koji se najviše posvećuju i daju najbolje i najviše od sebe. Takvim pristupom i daljim postizanjem sinergije takvih osoba, ostvaruju se najbolji rezultati. Ako pogledamo kroz istoriju, sva velika dela koja su promenila čovečanstvo, nastala su iz takvog stava i ljubavi koju su na taj način osobe projektovale prema čovečanstvu.

Shodno rečenom, predlog radionica/treninga ove komponente je sledeći:

Sa ovim treninzima je zaokružen komplet obuka koji može doprineti stvaranju temelja u samom pojedincu, nakon čega se prelazi na set obuka usmerenih zajedničkom delovanju i stvaranju sinergetskog efekta.

Carpe Diem – socijalno preduzeće