Justin Hall-Tipping: Oslobađanje energije od “mreže”

Šta bi se desilo ako bismo mogli generisati energiju iz naših prozorskih stakala? U ovom inspirišućem govoru, preduzetnik Džastin Hal-Tiping pokazuje materijale koji mogu da to moguće, i kako preispitivanje našeg pojma ‘normalno’ može dovesti do izvanrednih proboja.

Džastin Hal-Tiping je imao otkrovenje o energiji nakon što je video snimke komada leda veličine njegove rodne države (Connecticut) kako otpadaju sa Antarktika u okean, i tada se odlučio da se fokusira na nauku i pronađe nove oblike energije. Kao dugogodišnji investitor, on je formirao “Nanoholdings” da blisko sarađuje sa univerzitetima i laboratorijama koje školuju u smeru formiranja novih oblika energija nano razmera, u četiri sektora energetske ekonomije: proizvodnja, prenos, skladištenje i čuvanje. Nanotech kao oblast je još uvek veoma mlada (Nacionalna fondacija za nauku kaže da je “na nivou razvoja slična onom poput računarske tehnologije u 1950.”) i nano-energije, posebno uskladištene imaju ogroman potencijal, kaže Tiping. “Radeći na univerzitetima, upravo na ugljeničnim nano-energetskim istraživanjima, možemo uočiti otkrića koja bi inače nestala bez napuštanja laboratorije.” Nanoholdings.com – Više informacija na: http://vvv.inspirationgreen.com/freeing-energi-from-the-grid.html#sthash.SGh7DvoS.dpuf

Označite vaš utisak:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*