Izgradnja sopstvenih ciljeva i fokusiranje na ostvarenje istih

Nakon treninga prepoznavanja i oslobađanja od kočnica, osoba može da se posveti utemeljenju ciljeva, koji su usklađeni sa sopstvenim afinitetima i mogućnostima. Trening “Izgradnja sopstvenih ciljeva i fokusiranje na ostvarenje istih” je takođe kombinacija više komunikacionih veština i metoda rada na sebi. Glavni cilj jeste da osobe izgrade jasnu viziju sopstvene ostvarenosti i da dožive tu viziju. Na radionicama koje su posvećene razvoju liderskih veština, postoji mišljenje i iskustvo, a o tome i uspešni ljudi govore, da kad osoba ima jasan cilj i jasnu određenost prema ostvarenju, onda se čitav univerzum pokrene da se to ostvari i pojedinac dobija pomoć i zaštitu koje nije ni svestan, što proces realizacije štiti i ubrzava.

Sa snagom određenosti postiže se snaga delovanja u svemu što se radi. To je naročito bitno u kasnijim fazama, kada se kroz radionice namenjene timskom radu, bude radilo na stvaranju timskog duha, sinergije i na izgradnji zajedničkog cilja. Ovako postavljene stvari garantuju da ta sinergija radi u korist dugoročnih ciljeva, kakvi god da su afiniteti polaznika, a naravno, u procesu selekcije se, prema motivacionim pismima koje će kandidati dostavljati, ipak vrši izbor onih koji više naglašavaju okrenutost ka ostvarenju ciljeva ovog programa.

Kroz trening, osobe jasno planiraju put do ostvarenja ciljeva. Sagledavaju detaljno moguće prepreke, načine prevazilaženja, manje korake i druge detalje vezane za cilj. Dodatno, kroz ovaj trening polaznici razvijaju veštine održavanja fokusa i visokog stepena motivacije, što im obezbeđuje istrajnost i sposobnost da prevaziđu različite prepreke na koje budu nailazili.

Stečene veštine ovim treningom, osobe mogu takođe primeniti sutra u radu sa drugim ljudima, ali i ojačati svoju poziciju u svemu što budu radili u korist programa, kao i na ličnom planu.

Trajanje treninga – tri veoma intenzivna dana, uz dodatne dane obaveznih vežbi, u vidu sticanja uslova za sertifikat.

Carpe Diem – socijalno preduzeće