Faza II – Oaza optimizma – spoj najboljeg od sela i grada

Ostvareni profit sektora za finansije biće usmeren ka stvaranju multifunkcionalnog kompleksa, simboličnog naziva “Oaza optimizma”, koja će biti spoj najboljeg iz sela i grada i koja će estetski, funkcionalno i ekološki ispuniti sve zahteve življenja. Biće izgrađena na nekom od napuštenih imanja i domaćinstava. Na taj način će biti svetao primer kako se mogu iskoristiti dostupni resursi, s obzirom na ogroman broj napuštenih imanja i sela (1200 sela u Srbiji u fazi nestajanja, 50.000 seoskih kuća je napušteno, 425.000 hektara zemlje neobrađeno, nerazvijena infrastruktura sela…). Pored toga, Oaza će biti u velikoj meri ili potpuno samoodrživa, u smislu energenata, što će biti primer ljudima kako se mogu smanjiti troškovi življenja, a što će osloboditi prostor svakom pojedincu da ima više vremena za ono u čemu je najbolji i najkorisniji i sebi i okolini.

Pored ambijenta za život, Oaza će sadržati i “pametan sistem poljoprivrede”, koji automatizovanim procesom proizvodi hranu za 150 osoba na godišnjem nivou, na površini od 1ha, što će biti iskorišćeno za ishranu onih koji će živeti i raditi na održavanju Oaze, kao i za ishranu posetioca, učesnika edukacija i stanovništva u okolini.

I na kraju, Oaza će sadržati i edukativni centar, u okviru kog će se u kasnijoj fazi sprovesti posebno osmišljen, visokokvalitetan set obuka za 20 osoba (faza III – formiranje timova), koji će nakon 9 meseci biti osposobljeni veštinama da se suoče sa bilo kojim problemom zajednice/okruga, u okviru kog je kompleks nastao. Pored toga, biće osposobljeni i veštinama da obezbede održivost Oaze. I sve to, naravno, pod budnim okom javnosti i medija. 

Nakon formiranja tima, biće osmišljene i aktivnosti koje će Oazi dati i karakter turističke atrakcije, kroz osmišljavanje specifičnih manifestacija, u skladu sa kulturološkim nasleđem Srbije i u skladu sa trendovima u svetu turizma.

Takođe, biće osmišljen i plan koji će Oazi dati i funkciju svojevrsnog azila za životinje, imajući u vidu prostranost prirodnog okruženja u kom je izgrađena.

Procenjen period početka gradnje prve Oaze: maj/jun 2018-e.
Cilj do 2022-e jeste da se u svakom okrugu Srbije izgradi po jedna Oaza. 

Kao rezime, recimo da su aktivnosti osmišljene tako da obezbede i pomenutu finansijsku održivost, ali i postizanje društveno korisne pozitivne promene u više sfera društva, od dugoročne koristi za veći broj ljudi.

Svojim sadržajem kompleks se obraća svim kategorijama društva i svojom jedinstvenošću, naročito u Srbiji, predstavljaće podsticajni faktor za sve, da se upoznaju sa principima na kojima će funkcionisati i da budu aktivni učesnici/kontrolori svih aktivnosti koje iz Oaze proizilaze.

Dok se projekat dalje razvija, upoznajte se sa dostupnim mogućnostima i praktičnim primerima u oblastima na koje se oslanjaju aktivnosti ovog sektora programa “Rešenje postoji”.

(samo)održiva kuća; hrana, voda – permakultura; energija

Carpe Diem – socijalno preduzeće