Segment: Sektor za finansije

Delovanje organizacije “Carpe Diem”, kao što je na ostalim stranama pomenuto, podrazumeva i profitne i neprofitne društveno korisne aktivnosti, s tim da profitne imaju za cilj ne generisanje i akumuliranje profita u smislu dobiti, već profita koji će se u potpunosti koristiti za opšte korisne aktivnosti i dalji razvoj organizacije (upoznajte se sa 4 principa zaštite programa od bilo čije samovolje).

U prve dve godine, sektor za finansije će sprovoditi delatnost internet prodavnice – robne kuće, koja će imati status društveno odgovorne, i to ne samo zato što se profit ulaže u opšte korisne aktivnosti. Naime, internet prodavnica će raditi na snažnoj zaštiti prava potrošača, u smislu kvaliteta proizvoda. Svaki od proizvoda, za koji iskustva kupaca pokažu da u nedovoljnoj meri ispunjava onaj kvalitet koji stoji u opisu i reklami koja prati proizvod, biće stavljen na crnu listu, kao i sam proizvođač. Zbog toga će svako od proizvođača/ponuđača biti oprezan, pre nego donese odluku da prodaje određeni proizvod preko prodavnice. Takvim pristupom, internet prodavnica će u očima javnosti dobiti status sa aspekta kvaliteta veoma sigurnog mesta za kupovinu. Dodatno, koncept je osmišljen tako da se kupac ne posmatra samo kao kupac, već kao kokreator/učesnik u realizaciji opšte korisnih aktivnosti. Još detalja o principima internet prodavnice, možete saznati na ovom linku. 

Nakon dve godine, biće započete i druge poslovne delatnosti, koje će imati iste principe funkcionisanja, a istovremeno će biti korisne za društvo, jer se trenutno razvijaju planovi za organsku poljoprivredu, zatim planovi u sferi zelene ekonomije – reciklaža, zaštita životne sredine…, i drugi.

Carpe Diem – socijalno preduzeće