Edukativni centar

Infrastruktura za edukativni centar će sadržati prostoriju za edukacije, kao i pansion za smeštaj do 40 osoba. Sala za edukacije će biti dovoljno prostrana da može da smesti do 40 osoba, ako u nekim momentima bude toliko polaznika edukacija. Biće izgrađena od prirodnih materijala, sa postignutom energetskom nezavisnošću. Glavna namena centra je sprovođenje edukacija u svrhu formiranja timova, odnosno aktivnosti faze III. 

Sam pansion će sadržati više soba sa krevetima na sprat, tako da se ne zahteva prevelika kvadratura objekta. Na taj način se obezbeđuje smeštaj za sve učesnike kompleta obuka, ali i za edukativne kampove, razmene mladih (poput Erasmus+ programa). Dodatno, u danima kada su pansioni slobodni, otvara se mogućnost da se omogući poseta ljudima koji žele da se upoznaju sa načinom života i okruženjem kompleksa. U ovom trenutku je ideja da se omogući poseta ugroženim kategorijama društva, kojima će to biti neki vid odmora u vazdušnoj banji. Naravno, govorimo o poseti gde im je obezbeđena hrana i smeštaj, tj. oslobođeni su plaćanja (još jedan aspekt društvene odgovornosti).

U nastupajućim godinama, nakon što se ispune strogi kriterijumi formalnog sistema obrazovanja, ova infrastruktura se može iskoristiti i za organizaciju škola u prirodi. Do tada će sadržaj kompleksa biti proširen, pa i prilagođen potrebama takvih organizacija, čime će funkcionalnost kompleksa biti podignuta na viši nivo.

Carpe Diem – socijalno preduzeće