Ciljevi programa

Cilj je da se u zajedništvu sa javnošću i lokalnim akterima na nivou cele Srbije, pospeše postojeći modeli unapređenja sveukupnog kvaliteta života i da se formiraju novi.

Praktično, biće postignuti sledeći rezultati:

  • Formiran je fond sa stabilnim prilivom sredstava, koji se transparentno upotrebljava za rešavanje prepoznatih problema i nedostataka šire zajednice. Za početak je to fond za sve aktivnosti koje građani predlažu, ali će se vremenom formirati zasebni fondovi, shodno prepoznatim prioritetima. U ovom trenutku, projekcija je da će biti formirani posebni fondovi za: oživljavanje sela, humanitarne aktivnosti, kulturne aktivnosti i za razvijanje socijalnog preduzetništva. 
  • Formirana je platforma ličnog razvoja, koja pruža mogućnosti prepoznavanja, jačanja i življenja sopstvenih potencijala. Istovremeno, time se povećava broj učesnika sveukupnih aktivnosti, samim tim i broj krajnjih korisnika.
  • Razvijeni su novi poslovni koncepti, koji će raditi po predstavljenim principima zaštite – neće služiti za lično bogaćenje i sprovodiće se pod strogom kontrolom javnosti i medija 
  • Razvijene su kratkoročne i dugoročne strategije, sa ciljem da rezultati i resursi budu dostupni svakom pojedincu
  • Verovatno najvažniji rezultat: Postignut je visok stepen poverenja i interakcije sa javnošću – omogućeno je ujedinjeno delovanje, što će dovesti do SNAGE ZAJEDNIČKOG DELOVANJA – SINERGIJE NESLUĆENIH RAZMERA!

Sveukupno, očekivani rezultati će biti potpuno apolitičan doprinos direktno i indirektno svim kategorijama društva i svakom pojedincu.

Koncept nije savršen, ali je u današnje vreme veoma neophodan i može biti podsticaj da se ovakav i slični oblici delovanja dodatno oforme i sprovedu u delo.

Carpe Diem – socijalno preduzeće