Dobrobiti za svakog pojedinca

Krajnje dobrobiti delovanja “Carpe Diem”-a direktno odgovaraju na ključna pitanja koja su predmet rada. To su:

  1. Praktični primeri za smanjenje troškova življenja, prvenstveno stanovanja, ishrane i energenata
  2. Raspolaganje delom ostvarenog profita internet prodavnice, u svrhu realizacije aktivnosti unapređenja kvaliteta života pojedinca i zajednice
  3. Profesionalno angažovanje u realizaciji predloženih aktivnosti i u realizaciji aktivnosti koje će sama organizacija organizovati u budućnosti (realizacija budućih koraka sveukupne vizije, o kojima su na ovom sajtu date samo naznake)
  4. Dobijanje direktne i posredne podrške za prevazilaženje ličnih kočnica i za ostvarenje značajnijih rezultata na pojedinačnom planu, u različitim sferama života
  5. Edukacije iz oblasti ličnog razvoja i timskog rada
  6. Pripadnost grupaciji osoba koje pod punom transparentnošću deluju u pravcu poboljšanja kvaliteta života svakog pojedinca i šire društvene zajednice.

Carpe Diem – socijalno preduzeće