4 principa zaštite od bilo čije samovolje

Glavna razlika “Carpe Diem”-a, u odnosu na sve druge organizacije, ogleda se u 4 principa delovanja:

1. Osnivači ne mogu imati veći dohodak, po bilo kom osnovu, od zaposlenog sa najvećim primanjima, a koji nije osnivač, niti deo upravnog odbora. Time su prava zaposlenih i osnivača trajno približena, odnosno izjednačena.
2. Novčane zarade zaposlenima mogu rasti samo do proseka zarada u razvijenim zemljama Evrope, bez obzira koliko organizacija bude rasla i bude uspešna. To znači da ni u kom slučaju organizacija ne može služiti za gomilanje bogatstva bilo kog pojedinca – niti osnivača, niti zaposlenog.
3. 80% ili više od ostvarenog prihoda, odnosno 100% profita internet prodavnice, prebacuje se na namenski račun, za aktivnosti u korist društvene zajednice, koje će građani sami predlagati, birati i transparentno realizovati. Preostalih 20% prihoda se ulaže u proširenje delovanja organizacije i održavanje internet prodavnice (edukacija zaposlenih, nova oprema, usavršavanje tehničkih mogućnosti internet prodavnice…).
4. Sva finansijska dokumentacija je dostupna javnosti i nadzornom odboru, kako bi se pratilo sprovođenje prethodno navedenih principa. Nadzorni odbor će činiti ličnosti sa javne scene i predstavnici lokalnih organizacija, kao predstavnici građana, koji su prepoznati da svojim načinom života podržavaju ciljeve i principe organizacije. Uskoro će biti dostupno više informacija o tome kako i vi možete postati deo nadzornog odbora. U svakom trenutku članovi odbora imaju ovlašćenje i sredstva da angažuju nezavisnog revizora, koji će utvrditi da li se obećano sprovodi i shodno tome mogu delovati, koristeći svoju medijsku moć, tj. ukoliko dođe do zloupotrebe, medijski mogu da unište organizaciju. Na taj način, svako ko čini organizaciju je pozvan na dodatnu ozbiljnost u delovanju, a sveukupno, organizacija je zaštićena od samovolje bilo kog pojedinca.

Carpe Diem – socijalno preduzeće