Mogućnosti uključenja

Ukoliko vam koncept deluje kao nešto što možete i želite podržati ili biti deo toga, molimo vas da razmotrite sledeće mogućnosti – dostupne u ovom trenutku i najave onih o kojima će se tek predstaviti detalji:

 1. Kontaktom sa nama i praćenjem FB stranice, budite u toku sa novinama u realizaciji programa, novim informacijama na sajtu i sa koracima koji su u toku, kao i onim koracima koji će se tek realizovati.
 2. Popunjavanjem upitnika o vašem mišljenu ukratko o konceptu i o internet prodavnici koja je u pripremi, značajno ćete nam pomoći da izvršimo potrebna prilagođavanja i dodatno usmerimo naš rad ka ostvarenju onoga što se prepoznaje kao prioritet.
 3. Nakon formiranja internet prodavnice, svaka kupovina nije klasična kupovina, već direktan doprinos ostvarenju ciljeva. To znači da vaš status nadilazi status uobičajenog potrošača i postajete jedan od kreatora i realizatora programa, sa jasnim uvidom u vaš doprinos – imaćete dostupnu statistiku koliko je ukupna kupovina doprinela cilju.
 4. Do početka realizacije faze I, biće formirana i blog sekcija, pa ukoliko želite da podelite iskustva koja se tiču tema na koje se program oslanja, takođe postajete jedan od onih koji kreiraju i realizuju program.
 5. Svaka aktivnost – kupovina, sugestije, blogovi ili drugi oblici doprinosa, za koje vidite da ih treba uzeti u obzir, a mi smo to propustili, biće ispraćena na više načina i sve zajedno će zbirno značiti prilikom izbora osoba za buduće akcije:
  – formiranje tima – prilika da budete deo tima
  – angažovanje osoba za održavanje pojedinačnih Oaza
  – angažovanje osoba za realizaciju novih ideja – bilo da su u pitanju poslovni koncepti koji će raditi na istom principu kao internet prodavnica, bilo da su u pitanju aktivnosti od značaja za širu zajednicu
 6. Do početka realizacije prve faze, odnosno do početka rada internet prodavnice, biće formiran nadzorni odbor. Plan je da to budu ličnosti javne scene. Nakon toga, biće objavljen poziv za proširenje sastava nadzornog odbora, članovima iz javnosti, po proceduri koja će naknadno biti predočena. To za vas ujedno znači i mogućnost da zajedno sa preostalim članovima pratite realizaciju programa i istovremeno učestvujete u raspolaganju sredstvima koja su namenjena za aktivnosti u sektoru kulture.
 7. Povremeno će biti objavljivani i pozivi za nove ideje, u oblastima koje su pokrivene programom. Pozivi znače i određena sredstva. Koncept svake ideje će biti predstavljen transparentno i putem glasanja će biti birane one kojima će se sredstva dodeliti. Naravno, prilikom izbora ideja, u obzir se uzima svako angažovanje u okviru programa.

Nadajmo se da ćemo pokrenuti zajedničke poduhvate. Resurse imamo; jasne poruke okolnosti da su ovakve aktivnosti potrebne – takođe imamo; volju – reklo bi se da je i dalje imamo. Jedino što nemamo jeste argumentovano opravdanje da odstupimo od nečega što nam se nameće kao logičko, neophodno i u krajnjoj instanci neizbežno rešenje, a usuđujemo se da verujemo da je ovaj program jedno od tih rešenja!

koristimo postojeća i stvaramo nova