Faza I – Sektor za finansije

U okviru programa “Rešenje postoji”, kao što je na ostalim stranama pomenuto, sprovodiće se i profitne i neprofitne društveno korisne aktivnosti, s tim da profitne imaju za cilj ne generisanje i akumuliranje profita u smislu dobiti, već profita koji će se u potpunosti koristiti za opšte korisne aktivnosti i dalji razvoj programa i organizacije (upoznajte se sa 4 principa zaštite programa od bilo čije samovolje, kao i sa dodatnim detaljima o raspodeli profita).

U prve dve godine, sektor za finansije će sprovoditi delatnost internet prodavnice – robne kuće, koja će imati status društveno odgovorne, i to ne samo zato što se profit ulaže u opšte korisne aktivnosti. Naime, internet prodavnica će raditi na snažnoj zaštiti prava potrošača, u smislu kvaliteta proizvoda. Svaki od proizvoda, za koji iskustva kupaca pokažu da u nedovoljnoj meri ispunjava onaj kvalitet koji stoji u opisu i reklami koja prati proizvod, biće stavljen na crnu listu, kao i sam proizvođač. Zbog toga će svako od proizvođača/ponuđača biti oprezan, pre nego donese odluku da prodaje određeni proizvod preko prodavnice. Takvim pristupom, internet prodavnica će u očima javnosti dobiti status sa aspekta kvaliteta veoma sigurnog mesta za kupovinu. Dodatno, koncept je osmišljen tako da se kupac ne posmatra samo kao kupac, već kao kokreator/učesnik u realizaciji opšte korisnih aktivnosti. Još detalja o principima internet prodavnice, možete saznati na ovom linku. 

Nakon dve godine, biće započete i druge poslovne delatnosti, koje će imati iste principe funkcionisanja, a istovremeno će biti korisne za društvo, jer se trenutno razvijaju planovi za organsku poljoprivredu, zatim planovi u sferi zelene ekonomije – reciklaža, zaštita životne sredine…, i drugi.

Puštanje u rad internet prodavnice se očekuje do marta 2018.-e. Do tada, molba za Vas, kako bi prodavnica što više od samog početka rada bila prilagođena Vašim potrebama, molimo Vas da popunite upitnik sa pitanjima koja se tiču Vašeg mišljenja da li ovakva prodavnica treba da postoji i kakve bi proizvode kupovali preko nje. Hvala Vam unapred na saradnji!

koristimo postojeća i stvaramo nova