Ciljevi programa

Cilj je da do kraja 2022-e godine svaki okrug u Srbiji dobije po jednu Oazu, tj. da se u svakom okrugu Srbije realizuje faza II i faza III. Do tada će biti realizovano i mnoštvo kratkoročnih ciljeva. Sumirano, imajući sve u vidu, biće postignuti sledeći rezultati:

  • Minimum 780 osoba (30 okruga po 20+6 osoba – članovi tima i angažovani na održavanju Oaza) je osposobljeno, zaposleno i ujedinjeno u delovanju, usmerenom ka rešavanju utvrđenih problema društva, osmišljavajući nova rešenja i pomažući sprovođenje postojećih
  • Formirano je 30 Oaza – primera iskorišćenja neiskorišćenih resursa – napuštenih sela, imanja, domaćinstava, a ujedno i primera smanjenja troškova življenja
  • Razvijeni su poslovni koncepti u svakom okrugu – sveukupno minimum 30, koji će raditi po predstavljenim principima zaštite – neće služiti za lično bogaćenje i sprovodiće se pod strogom kontrolom javnosti i medija 
  • Detaljno je razvijeno više od 90 rešenja za određene društvene probleme, koja se svako do njih, sa određenim prilagođavanjima, mogu sprovesti u svakom okrugu
  • Formiran je fond za kulturne aktivnosti/sadržaje koji su usklađeni sa moralnim načelima programa
  • Formiran je humanitarni fond – obezbeđen kontinuitet sredstava i utvrđen model raspolaganja sredstvima
  • Razvijene su kratkoročne i dugoročne strategije za svaki okrug, sa ciljem da rezultati celokupnog programa, sa akcentom na mogućnost življenja ekonomičnijim i funkcionalnijim načinom života, budu dostupni svakom pojedincu
  • Verovatno najvažniji rezultat: Postignut je visok stepen poverenja i interakcije sa javnošću – omogućeno je ujedinjeno delovanje intelektualne elite, u pravom smislu te reči, koja će dovesti do SNAGE ZAJEDNIČKOG DELOVANJA – SINERGIJE NESLUĆENIH RAZMERA!

Sveukupno, očekivani rezultati će biti potpuno apolitičan doprinos direktno i indirektno svim kategorijama društva i svakom pojedincu.
Koncept nije savršen, ali je u današnje vreme veoma neophodan i može biti podsticaj da se ovakav i slični oblici delovanja dodatno oforme i sprovedu u delo.

koristimo postojeća i stvaramo nova