Dobrobiti za svakog pojedinca

Krajnje dobrobiti programa “Rešenje postoji” direktno odgovaraju na ključna pitanja koja su predmet rada. To su:

  1. Praktični primeri za smanjenje troškova življenja, prvenstveno stanovanja, ishrane i energenata
  2. Podrška u izgradnji sopstvene “Oaze” ili njenih delova
  3. Profesionalno angažovanje u realizaciji planiranih aktivnosti, imajući u vidu da je u planu da više od 780 osoba u narednih 5 godina bude angažovano
  4. Korišćenje rezultata programa – povremeni boravak u izgrađenim kompleksima; korišćenje idejnih rešenja za različite probleme sa kojima se svakodnevno suočavamo i slično, shodno zacrtanim ciljevima
  5. Edukacije iz oblasti ličnog razvoja i timskog rada, u skladu sa planiranim setom obuka koje će se sprovesti u okviru Oaze.
  6. Raspolaganje delom ostvarenih sredstava, prema pozivima za predloge rešenja određenih problema, koji će se u okviru programa objavljivati
  7. Pripadnost grupaciji osoba koje pod punom transparentnošću deluju u pravcu poboljšanja kvaliteta života svakog pojedinca i šire društvene zajednice.

koristimo postojeća i stvaramo nova